Fasing Energia

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


Biogazownie w nowej wersji ustawy o OZE

W porównaniu do pierwszej wersji przyszłego systemu wsparcia dla OZE w jego nowej wersji resort gospodarki chce wprowadzić rozróżnienie wsparcia dla biogazowni czerpiących substrat ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.  W pierwszej wersji nowego systemu wsparcia zaprezentowanego przez resort gospodarki pod koniec ubiegłego roku, projektowany system zielonych certyfikatów zakładał przyznawanie za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę energii 1,7 zielonego certyfikatu w biogazowniach o mocy do 100 kW; 1,4 certyfikatu w biogazowniach o mocy od 100 kW do 1 MW i 1,2 certyfkatu dla biogazowni o mocy powyżej 1 MW.


Oferta

Biogazownie - dokonujemy analizy lokalizacji inwestycji pod względem dostępności oraz przydatności substratów, możliwości odbioru energii elektrycznej oraz cieplnej oraz zagospodarowania substancji pofermentacyjnej. - projektujemy oraz kompleksowo wykonujemy „pod klucz” biogazownie rolnicze oraz przemysłowe z układami kogeneracyjnymi o mocy elektrycznej od 150kW do 2MW przy produkcji energii elektrycznej o sprawności 38-42% oraz energii cieplnej o sprawności 45-49%


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego