Norma ISO 55001 dotyczy Systemu Zarządzania Majątkiem, który może być wdrożony w każdego rodzaju organizacji. Została ona opracowana na bazie standardu BSI PASS 55, Zarządzanie aktywami fizycznymi. Wymagania tego standardu zostały tak przekształcone, aby były odpowiednie zarówno dla aktywów materialnych,  jak i niematerialnych.

W skład majątku materialnego wchodzą wszystkie rzeczy materialne np. maszyny,  sprzęt elektroniczny. Elementy niematerialne natomiast to „rzeczy”, które stanowią wartość dla organizacji, czyli np. reputacja.

Warto wiedzieć, że według normy ISO 55001 aktywem może być zarówno przedmiot, rzecz jak i jednostki, które mają lub mogą mieć wartość dla organizacji.

Dlaczego warto wdrożyć ISO 55001?

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Majątkiem organizacja odnosi przede wszystkim korzyści finansowe, ponieważ norma kładzie nacisk na optymalne wykorzystywanie kluczowych aktywów i wzrost ich wartości. Stosowanie zasad ISO 55001 (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/asset+management) pomaga także w planowaniu działań oraz związanych z nimi wydatków. Wytyczne tej normy pozwalają także na zwiększenie efektywności pracy zespołowej, poprzez wzrost zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach.

Jak wygląda proces certyfikacyjny?

Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wstępnego audytu, podczas którego oceniany jest system zarządzania organizacją pod kątem zgodności z wymaganiami normy. Na podstawie zebranych danych opracowywany jest harmonogram wdrożenia wszystkich zasad systemu ISO 55001. Następnym etapem jest przygotowanie pracowników firmy do wdrożenia zmian związanych z certyfikacją oraz opracowanie niezbędnych dokumentów systemowych. Po wdrożeniu systemu zalecane jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego pod kątem zgodności z normą.  Następnie przedstawiciel jednostki certyfikującej przeprowadza niezależny audyt certyfikacyjny. Jeśli w jego wyniku zostały ujawnione  niezgodności, to należy wdrożyć działania korygujące. Kiedy wszystko w organizacji działa zgodnie z wymogami, otrzymuje ona certyfikat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here