Czy kurs operatorów maszyn budowlanych jest dla Ciebie

Chcesz się przebranżowić lub zyskać atrakcyjny oraz niezwykle przyszłościowy zawód na rynku pracy? Wybierz kurs operatorów maszyn budowlanych i już dziś pomyśl o swojej przyszłości.

Kurs operatorów maszyn budowlanych w dobie braku wykwalifikowanych rąk do pracy

Firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego co roku muszą borykać się z coraz większym brakiem wykwalifikowanych specjalistów. Taka sytuacja na rynku sprawia, że obecnie pracownicy budowlani mogą liczyć na coraz atrakcyjniejsze warunki pracy, lepsze płace, a także dużą łatwość w znalezieniu pracy w niemal dowolnym regionie Polski.

Przedsiębiorstwa budowlane zachęcają pracowników również bogatymi świadczeniami pozapłacowymi, a także same kierują swoich niewykwalifikowanych pracowników na opłacane kursy operatorów maszyn budowlanych.

Masz problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie i chcesz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy? Kurs operatorów maszyn budowlanych jest ku temu doskonałą okazją!

Czy kurs operatorów maszyn budowlanych jest dla Ciebie?

Od przyszłych operatorów maszyn budowlanych wymaga się zarówno odpowiednich kompetencji miękkich, jak i twardych, a także braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Wśród podstawowych wymagań, które należ spełnić, wybierając się na kurs operatorów maszyn budowlanych, należy zaliczyć:

  • ukończenie 18 lat,
  • posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku operatorskim.

Jak widać, wymagania formalne nie są zbyt rygorystyczne. Warto jednak pamiętać, że od operatora maszyny budowlanej wymaga się również wielu kompetencji miękkich, takich jak m.in.: umiejętność pracy w stresujących warunkach, dobrą organizację, utrzymywanie koncentracji podczas wykonywania zadań operatorskich, czy umiejętności komunikacji i porozumiewania się z członkami zespołu. Ta ostatnia cecha ma szczególne znaczenie podczas pracy na żurawiach wieżowych, gdzie do obsługi żurawia poza operatorem zatrudniany jest także sygnalista i hakowy, z którymi należy utrzymywać stały kontakt podczas pracy żurawia.

Sam kurs operatorów maszyn budowlanych przebiega dość sprawnie, a jego formuła uzależniona jest od preferencji grupy kursantów. Firmy szkoleniowe umożliwiają przeprowadzanie kursu w swojej siedzibie lub w siedzibie firmy zamawiającej kurs dla swoich pracowników. Szkolenie może odbywać się w formie wieczorowej, weekendowej, tygodniowej lub przyśpieszonej. Zależnie od sposobu przeprowadzania kursu, trwa on od ok. 2 do 3 tygodni i podzielony jest na część praktyczną oraz teoretyczną.

Aby móc wykonywać pracę operatora, osoba, która ukończy kurs, musi zdać państwowy egzamin składany przed komisją lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem upragnionych, przyznawanych bezterminowo i bez ograniczeń w danej kategorii dźwignic uprawnień operatorskich.

Ile zarobisz jako operator?

Zarobki operatorskie różnią się w zależności od obsługiwanej maszyny, stażu pracy oraz regionu Pensja operatora maszyn budowlanych zależy przede wszystkim od rodzaju obsługiwanej maszyny. Poza tym zarobki kształtuje region kraju, w którym wykonywana jest praca, a także staż pracy. Po kursie operatorzy mogą liczyć na zarobki nawet do 4,5 tys. złotych brutto.

Chcesz zapisać się na kurs operatorów maszyn budowlanych? Poznaj atrakcyjną ofertę firmy dźwigowej Urbanek i już dziś poszerz swoje kompetencje na rynku pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here