Eksport na Ukrainę dokumenty i inne ważne informacje

Handel międzynarodowy jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki – dla kraju eksportującego oznacza on źródło dochodu, natomiast dla kraju importującego pozwala na pozyskanie towarów i usług, których nie posiada. Jednym z krajów, z którymi Polska prowadzi handel zagraniczny jest Ukraina. W tym artykule przedstawimy sytuację eksport na Ukrainę dokumenty oraz ogólne informacje o rynku zbytu jakim jest Ukraina.

Jak wielki potencjał ma w sobie eksport na Ukrainę dokumenty?

Wartość eksportu z Polski na Ukrainę wyniosła w 2020 roku około 14,5 mld euro. Najwięcej produktów kierowanych do naszego wschodniego sąsiada stanowią towary przemysłowe, zwłaszcza maszyny i urządzenia, a także samochody, części i akcesoria do pojazdów oraz produkty chemiczne, w tym kosmetyki. Produkty rolno-spożywcze również cieszą się zainteresowaniem ukraińskich konsumentów, szczególnie nasiona roślin oleistych, owoce i warzywa. Na początku roku 2022 sytuacja dosyć mocno się zmieniła. Niestety zmiana nie była korzystna. Mimo okropnych wydarzeń jakie miały i wciąż mają miejsce na Ukrainie, rynek ponownie się otwiera. W niektórych branżach popyt wręcz wzrósł. Siłą rzeczy, trzeba odbudować zniszczenia do jakich doszło na terenie Ukrainy. Jest to szansa dla wielu firm, w szczególności producentów materiałów budowlanych oraz urządzeń przemysłowych. 

Jakie korzyści płyną z eksportu na Ukrainę?

Przede wszystkim, jest to rynkowy potencjał liczący ponad 40 milionów mieszkańców. Ponadto, Ukraina jest krajem o strategicznym znaczeniu dla Polski, ze względu na bliskość geograficzną oraz historycznie ukształtowane relacje. Eksport na Ukrainę dokumenty pozwala również na dywersyfikację rynków zbytu i redukcję ryzyka wynikającego z koniunkturalnych zmian na rynkach europejskich.

Warto jednak pamiętać, że eksport na Ukrainę dokumenty może wiązać się z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim, kwestie polityczne oraz różnice kulturowe mogą stanowić barierę dla nawiązywania biznesowych kontaktów. Ponadto, system prawny Ukrainy nie jest jeszcze na w pełni stabilny, co może wpłynąć na bezpieczeństwo transakcji handlowych. Problemy mogą również wynikać z logistyki – stan dróg czy portów morskich na Ukrainie bywa niezadowalający.

Ostatnio, pandemia COVID-19 wpłynęła na handel międzynarodowy w sposób nieprzewidywalny. Mimo to, eksport na Ukrainę utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. Warto zauważyć, że pandemia spowodowała wzrost popytu na niektóre produkty, takie jak maseczki ochronne czy środki do dezynfekcji powierzchni.

Eksport na Ukrainę dokumenty – jakie potrzebujemy?

Oczywistością jest przygotowanie dokumentów, które są konieczne do odprawy celnej na Ukrainie, np. faktury, packing list, CMR, upoważnienia dla agencji celnych. Są jednak dokumenty, bez których wszystkie wcześniej wymienione stają się bezużyteczne. Są nimi certyfikaty, certyfikaty i protokoły badań, które uzyskuje się na konkretne produkty. Nie zawsze trzeba posiadać wszystkie, ale trzeba to zweryfikować zanim zajmiemy się samą logistyką związaną z eksportem. 

Eksport na Ukrainę dokumenty certyfikacyjne  – podstawowe rodzaje

Istnieją trzy podstawowe dokumenty, które obejmują większość grup produktów. Są nimi:

  • Deklaracja Zgodności Ukrainy – podstawowy dokument świadczący o jakości i bezpieczeństwie produktów dla „użytkownika”. Deklarację wystawia się na podstawie protokołów badań. Przeważnie jest to dokument obligatoryjny.
  • Certyfikat Zgodności Ukrainy – bardzo podobny dokument do wyżej wymienionej Deklaracji Zgodności Ukrainy. Do tego stopnia, że podczas wyrabiania obowiązkowej deklaracji, bardzo często uzyskuje się certyfikat, który nie zawsze jest wymagany, ale jego uzyskanie nieznacznie zmniejsza koszt samej procedury, a jest bardzo korzystnie postrzegany przez nabywców.
  • Protokół badań –  W przypadku produktów spożywczych, jest to jedyny dokument certyfikacyjny, który jest potrzebny do eksportu na Ukrainę. W przypadku innych dokumentów jest dopiero podstawą do ich wystawienia. 

Podsumowując, eksport na Ukrainę dokumenty to jeden z ważniejszych kierunków polskiego handlu międzynarodowego. Warto pamiętać, że z nawiązaniem biznesowych kontaktów wiążą się pewne trudności, ale korzyści płynące z ekspansji na wschodnie sąsiedztwo są na tyle duże, że warto stawiać na ten rynek. Warto jednak współpracować z firmą taką jak ccrw.pl, która specjalizuje się w uzyskiwaniu dokumentów certyfikacyjnych. Co najważniejszej, pomoże to przyspieszyć cały proces i zapewnić poprawność uzyskanych certyfikatów, ale często wychodzi to również taniej, ponieważ taka firma często otrzymuje lepsze ceny od zaprzyjaźnionych firm, np. laboratoriów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here