Handel na platformie Amazon

Platforma handlowa Amazon powstała w 1994 roku i jest obecnie największym sprzedawcą internetowym. Mogą z niej skorzystać również polscy producenci, którzy szukają nowych rynków zbytu. Magazyny oraz centra logistyczne są zlokalizowane również w Polsce, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy mają ułatwione wejście na rynki zagraniczne. 

Co zrobić, aby móc sprzedawać na Amazon?

Dużym ułatwieniem dla polskich producentów jest biuro rachunkowe amazon. Dzięki niemu można uniknąć kar i sankcji nakładanych przez zagraniczne urzędy podatkowe. Aby rozpocząć sprzedaż na Amazon, należy dokonać wyboru produktów i rynków. Istnieje kilka kwestii, które należy koniecznie wziąć pod uwagę. Są to bariery kulturowe, językowe oraz różnice w naliczaniu podatków. Należy również zwrócić uwagę na regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowych oraz ustawy chroniące interesy konsumentów w poszczególnych państwach. W poznawaniu tej wiedzy można skorzystać z pomocy biura rachunkowego Amazon.

Po zarejestrowaniu konta na Amazon należy stworzyć listę towarów i usług opisanych w języku wybranego rynku. Wysyłką można się zająć samodzielnie lub wybrać usługę Amazon Fulfillment. Ta druga opcja obejmuje magazynowanie i pakowanie towarów przez centra logistyczne, do których sprzedawca musi dostarczyć sprzedawane produkty. Poza tym platforma oferuje dodatkowe wsparcie przy określeniu optymalnych cen i zapasów. Producent ma możliwość zastosowania własnych rozwiązań reklamowych i dotarcia do potencjalnych klientów.

Biuro rachunkowe Amazon prowadzi na europejskich rynkach sprawozdawczość i księgowość. Jest to duże ułatwienie, ponieważ platforma wymaga od sprzedawców obsługi w języku narodowym klientów. Sprzedawcy powinni znać języki obce albo powierzyć prowadzenie konta wyspecjalizowanym firmom. Niedotrzymanie obowiązków narzuconych sprzedawcom może skutkować nawet blokadą konta.

Księgowość amazon

Pomoc biura księgowego Amazon jest niezbędna, gdyż eliminuje możliwość powstania błędów. Unia Europejska wymaga znajomości i stosowania przepisów celnych państwa, do którego towar jest importowany. Dopełnienie obowiązków podatkowych VAT w Unii Europejskiej to zadanie należące do sprzedawców. Amazon udostępnia narzędzia, dzięki którym ułatwione jest przygotowanie właściwych sprawozdań dla urzędów skarbowych. Biuro księgowe Amazon to pewność, że sprawozdawczość nie będzie obarczona błędami. Stosowanie właściwych przepisów i limitów to gwarancja uniknięcia sankcji karnych. Biuro na bieżąco informuje o nowych przepisach, obowiązkach oraz korzyściach wynikających ze stosowania konkretnych przepisów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here