Kontrakt futures

Kontrakty futures są bardzo ryzykowne. Nie polecam ich początkującym inwestorom. Pamiętaj, że każda inwestycja wiąże się z rynkiem i możesz utracić swoje środki. Jeżeli jednak chcesz po prostu poszerzyć swoją wiedzę o kontraktach terminowych, przeczytaj ten artykuł.

Czym jest instrument pochodny?

Instrumenty pochodne są to instrumenty finansowe, które nie mają statusu papierów wartościowych. Różni się więc znacznie od akcji. Podstawową cechą instrumentów pochodnych jest posiadanie instrumentu, od którego uzależniona jest jego wartość. 

Instrument pochodny jest więc zobligowany do śledzenia ruchów instrumentu bazowego. Oznacza to, że dany instrument pochodny jest zależny od jakiejś akcji, towaru itp.

Instrumentem pochodnym są kontrakty futeres. Często są one mylone z kontraktami CFD. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami kontraktów jest termin. CFD nie posiadają określonego terminu zamknięcia, natomiast kontrakt futures jest kontraktem terminowym, który posiada określoną datę zamknięcia transakcji.

Jak działają kontrakty terminowe?

Kontrakt terminowy jest to rodzaj umowy pomiędzy dwoma stronami dotycząca wartości danego aktywa. Nazwa „kontrakt terminowy”, nie jest przypadkowa. Umowa ta określa cenę oraz termin zakończenia transakcji.

Kontrakt terminowy jest to instrument symetryczny. Oznacza to, że podczas rozliczenia danej umowy, jedna ze stron zyskuje, natomiast druga traci analogiczną ilość, dowiedz się więcej. Rozliczenie ma miejsce zawsze zgodnie z ustalonym terminem.  

Kontrakt futures jest rodzajem kontraktu terminowego. Zakłada on przyszłą cenę aktywa. Pozwalają one stosować sprzedaż krótką. W ten sposób możemy zyskiwać na spadkach ceny danego aktywa, więcej informacji tutaj. W przypadku pozycji długich liczymy na to, że wartość danego instrumentu bazowego wzrośnie. 

Jakie są różnice pomiędzy futures a forward?

Kontrakty forward działają tak samo, jak futures. Różnica polega na tym, że kontrakty futures możemy zawierać na rynku uregulowanym. Natomiast forwardy mogą być zawiązywane na rynkach nieuregulowanych.

Za sprawą obu tych kontraktów możemy zarabiać na spadkach oraz wzrostach. Przydatna do określenia ruchu wykresów może okazać się analiza techniczna. Jeżeli nie posiadasz jeszcze doświadczenia w analizowaniu wykresów, radzę jak najszybciej rozpocząć edukację w tym zakresie. 

Dzięki dobrze przeprowadzonej analizie technicznej jesteś w stanie poprawnie określać kierunek wykresu. Umożliwi Ci to podejmowanie poprawnych decyzji podczas zawierania kontraktów futures. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here