Likwidacja spółki z o.o. – najważniejsze informacje

Z różnych przyczyn może okazać się, że pewnego dnia będziesz zmuszony do zlikwidowania swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może współpraca ze wspólnikiem się nie układała, a może po prostu spółka przestała być dochodowa? Bez względu na przyczynę, masz prawo do wykreślenia spółki z rejestru.

Likwidacja spółki z o.o. niesie za sobą pewne konsekwencje. Chcesz wiedzieć jakie? A może zastanawiasz się, co trzeba zrobić, by zakończyć swoją działalność? Poniżej przybliżymy Ci, na czym polegają procedury związane z likwidacją spółki. Zapraszamy do lektury.

Co może być powodem do likwidacji spółki z o.o.?

Rozwiązanie spółki z o.o. może nastąpić z wielu różnych powodów. Najbardziej prozaiczny to po prostu upływ czasu, na jaki spółka została zawiązana. Może zostać ona rozwiązana na mocy uchwały wspólników – w tym przypadku wymagana jest większość 2/3 głosów, chyba że umowa stanowi inaczej. Kolejnym powodem rozwiązania spółki mogą być również konflikty wspólników, które uniemożliwiły współpracę lub sytuacja, w której osiągnięcie celu spółki okaże się niemożliwe. W tych dwóch przypadkach to sąd podejmuje się rozwiązania spółki.

Z kolei likwidacja spółki z o.o. to inaczej proces, który polega na ściąganiu wierzytelności spółki, jak również spieniężeniu majątku, a także na spłaceniu wierzycieli. Całe to sformalizowane postępowanie przeprowadzane jest w celu rozliczenia spółki zanim zostanie ona skreślona z rejestru i utraci swój byt prawny, a także w celu ochrony wierzycieli, jak i wspólników.

Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.?

Procedura likwidacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia chęci rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sądowi rejestrowanemu. W tym celu należy wypełnić dwa formularze. Pierwszy z nich to KRS-Z61, natomiast drugi – KRS-ZR. Pamiętaj, że od wpisu pobierana jest opłata sądowa w wysokości 250 zł, a także opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która z kolei wynosi 100 zł. Oprócz tego konieczne jest dokonanie kolejnego ogłoszenia w MSiG, które będzie mówiło o otwarciu likwidacji, a także wzywało wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności. Musi się to odbyć w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Tu też należy pamiętać o opłacie, która jest zależna od liczby znaków w ogłoszeniu.

Kolejnym krokiem na drodze do zlikwidowania spółki z o.o., która była najpierw określana jako spółka w organizacji, jest sporządzenie przez likwidatorów bilansu otwarcia likwidacji i wykonanie czynności z nią związanych. Po zakończeniu tychże działań przechodzimy do podziału majątku na wspólników. Może do niego dojść dopiero po upłynięciu szczęściu miesięcy od ogłoszenia likwidatorów. Później tworzy się jeszcze bilans zamknięcia likwidacji, który musi być zaaprobowany przez każdego ze wspólników.

Na koniec składa się do sądu rejestrowego bilans oraz oświadczenie, które zapewnia o zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Należy dołączyć także wniosek o wykreślenie spółki z rejestru – jest to formularz KRS-X2. Odpis bilansu powinien trafić także do urzędu skarbowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here