Gdy wykonujesz dzieło dla zleceniobiorcy, możesz jedynie wystawić fakturę albo podpisać umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Czym różnią się te dwie sytuacje? Nie tylko stopniem sformalizowania. Przeniesienie majątkowych praw autorskich jest niezbędne wtedy, gdy klient chce mieć pewność, że będzie on jedynym dysponentem dzieła i że nie sprzedasz tego samego wyrobu komuś innemu. Pytanie w jaki sposób zadbać o przeniesienie tych praw?

Umowa o dzieło a przeniesienie praw autorskich

Zacznijmy od tego, że przeniesienie majątkowych praw autorskich nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy o dzieło. Można podpisać umowę bez przeniesienia praw autorskich. Tak samo jak możliwe jest wykonanie samej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, gdy już wcześniej wystawiło się fakturę.

Najczęstszą formą jest jednak umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Co ważne, taka umowa musi być sporządzona w formie pisemnej (podobnie jak sama umowa o przeniesienie praw autorskich). Nie ma możliwości wysłania jej mailem – wówczas nie będzie miała mocy prawnej. Nie wystarczy też sama deklaracja w wiadomości.

Często mówiąc o przeniesieniu praw, nie dodaje się słowa „majątkowych”. W domyśle jednak chodzi właśnie o prawa majątkowe. Innym typem są osobiste prawa autorskie, ale one są niezbywalne – nie można ich przenieść na zleceniodawcę.

Określ przedmiot umowy

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, podobnie jak umowa o dzieło, musi zawierać ściśle określony przedmiot umowy. W zapisie musi się znaleźć szczegółowo opisane dzieło. Na przykład w przypadku tekstów, trzeba określić ich liczbę, tematykę, formę i długość.

Dzieło może być wykonane dopiero w przyszłości lub też umowa może dotyczyć dzieła już stworzonego. Nie można natomiast przygotować umowy, która obejmowałaby inne, potencjalne wyroby autora w przyszłości.

To samo dotyczy pól eksploatacji. Każda umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich musi zawierać określone pola eksploatacji. Często jest to o tyle kłopotliwe, że zwykle obie strony zgadzają się na nieograniczone wykorzystanie. Niestety taki zapis może być uznany za niewystarczający w razie ewentualnego sporu prawnego. Nie można również napisać, że eksploatacja będzie dotyczyć pól, które dopiero powstaną.

Dobrym wyjściem jest natomiast zadeklarowanie, że przeniesienie praw autorskich następuje na wszystkich polach eksploatacji, a zwłaszcza w tych wymienionych w art. 50. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ponadto umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich powinna obejmować prawa zależne, jeżeli chcesz, by klient mógł w pełni swobodnie korzystać z przekazanego dzieła. Prawa zależne dotyczą np. rozpowszechniania i korzystania z opracowań.

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich

W przypadku umowy o dzieło, zwykle określa się stawkę za wykonane zlecenie, a samo przeniesienie majątkowych praw autorskich jest bezpłatne. Tak czy inaczej prawo przewiduje możliwość określenia opłaty za fakt przeniesienia praw. W niektórych przypadkach warto też określić dokładnie stawkę za różne pola eksploatacji. Co więcej, umowa nie musi być bezterminowa. Majątkowe prawa autorskie mogą „wrócić” do autora, jeżeli podpisana będzie umowa na określony okres.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here