Czynny podatnik VAT

Podatek od towarów i usług – odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu całego kraju, gdyż  stanowi ważne źródło wpływów do budżetu państwowego. W celu zabezpieczenia przychodów z tytułu podatku VAT nałożono na podatników szereg obowiązków, zmierzających do zmniejszenia naduzyć związanych ze zwrotem podatku. Jednym z nich jest obowiązek sprawdzenia, czy kontrahent widnieje w rejestrze czynnych podatników VAT, jeszcze przed dokonaniem transakcji.

Weryfikacja kontrahentów w praktyce

Obowiązek weryfikacji kontrahentów pod kątem obecności w rejestrze czynnych podatników VAT oznacza zatem, że każdy przedsiębiorca nawiązujących współpracę i tym samym dokonujący transakcji musi  sprawdzić czy wspomniany kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Jeśli widnieje on w rejestrze, wówczas przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT. W przypadku, gdy nie widnieje on w rejestrze podatników VAT organy podatkowe mogą podważyć prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Na tym jednak nie koniec. Od stycznia 2017 nabywca – w opisanych powyżej okolicznościach – zagrożony jest dodatkową, 100-proc. sankcją z tytułu nieuprawnionego zawyżenia podatku do odliczenia.

Sprawdzanie statusu podatnika VAT

Już w 2015 Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny formularz umożliwiający weryfikację kontrahentów pod kątem obecności w rejestrze czynnych podatników VAT. Wspomniane narzędzie umieszczone zostało na Portalu Podatkowym. W celu skorzystania z formularza wystarczy jedynie wpisać we wskazanym polu numer NIP kontrahenta. Niemniej jednak warto zaważyć, iż zdecydowana większość firm nawiązuje współpracę nie z jednym, a z dziesiątkami kontrahentów, co niejako odgórnie rodzi potrzebę zautomatyzowania opisanego procesu. W tym celu warto skorzystać z programu Czynnik Podatnik VAT firmy Hogart.

Czynnik Podatnik VAT to proste w obsłudze narzędzie, które umożliwia nie tylko automatyczne sprawdzanie kontrahentów, ale również weryfikację takowych na portalu VIES. Warto dodać, iż produkt  Hogart przechowuje wyniki weryfikacji, pozwala na ich dowolne sortowanie, a nawet informuje nas o aktualnym statusie podatnika. Narzędzie może być zintegrowane z najpopularniejszymi programami ERP , w tym m.in. SunSystems, SAP, JD Edwards i innymi. Więcej informacji o programie Czynny Podatnik VAT znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/czynny-podatnik/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here