Sorbenty do magazynów

0
2051

Przechowywanie w magazynach różnego typu cieczy – zwłaszcza chemikaliów – może wiązać się z występowaniem specyficznych zagrożeń. Do nich należy między innymi sytuacja, gdy pojemniki ulegają rozszczelnieniu. Wówczas, może dojść do wycieku przechowywanych wewnątrz substancji. By zabezpieczyć się na taki wypadek, warto wyposażyć swój magazyn w odpowiednie sorbenty. Te niezwykle pomocne materiału służą usuwaniu skutków takich niepożądanych zdarzeń. Zapraszamy do lektury, z której dowiesz się – z jakich sorbentów korzysta się najczęściej oraz jakie ich rodzaje możemy zakupić.

Co wchłaniają sorbenty?

Sorbenty przeznaczone są do wchłaniania najróżniejszych substancji, które uległy rozlaniu. Mowa nie tylko o substancjach szkodliwych dla zdrowia lub życia osób pracujących w danym magazynie, ale także tych niekorzystnych z perspektywy funkcjonowania samej placówki.

Wymienić więc należy zarówno substancje żrące, kwasy, zasady, ale także paliwa, smary, farby, oleje i liczne inne. Każde z nich może stanowić potencjalną przeszkodę w sprawnych funkcjonowaniu danego magazynu – na przykład stanowić przeszkodę na ścieżkach transportowych.

Sorbenty sypkie

Sorbenty sypkie mają najczęściej postać drobnego granulatu. Zrobione są ze specjalnych minerałów, o wysokim stopniu chłonności. Stosuje się je przede wszystkim podczas wycieków, które zabrudziły powierzchnie płaskie. Wówczas, należy dany sorbent po prostu rozsypać nad rozlaną cieczą i pozwolić, aby ją wchłonął. Ocenia się, że jest to jeden z najskuteczniejszych typów sorbentów, pozwalający na dokładne oczyszczenie powierzchni.

Sorbenty w formie waty lub włókien

Sorbenty takie wykonane są zazwyczaj z materiałów sztucznych – na przykład polipropylenu. Mają postać waty lub wielowarstwowych włókien, co zapewnia im wysoki stopień chłonności. Stosowane są w przypadku różnych sytuacji – zarówno rozlania cieczy na powierzchni płaskiej, jak i bardziej skomplikowanych zabrudzeń. Dzięki odpowiedniej konsystencji można uformować je do takiej postaci, jaką akurat potrzebujemy, odgradzając na przykład zalany obszar od pozostałej części podłoża.

Kolory sorbentów

Uniwersalnych sposobem rozróżniania sorbentów jest ich kolor. Mogą one występować w barwach: szarej, niebieskiej lub żółtej. Sorbenty szare przeznaczone są do wchłaniania tak zwanych nieagresywnych chemikaliów – wody, płynów przemysłowych, olejów lub innych. Sorbenty niebieskie stosowane są w przypadku zanieczyszczeń olejowych lub ropopochodnych. Sorbenty żółte natomiast przeznaczone są do wchłaniania zarówno wymienionych powyżej substancji, jak i agresywnych chemikaliów.

Najważniejsze parametry sorbentów

Oprócz rodzaju cieczy, do której wchłaniania dany sorbent jest przeznaczony, warto także zwrócić uwagę na inne najważniejsze parametry. Do nich należą:

– chłonność,

– kształt,

– sposób utylizowania,

– palność,

– obojętność chemiczna,

– dodatkowe wartości (antypoślizgowość, nieprzepuszczalność i inne).

Gdzie zaopatrzyć się w sorbenty?

Osobom poszukującym dostawców sorbentów dedykowanych dla magazynów, polecamy zapoznać się z ofertą magazynuj.pl. W jego ofercie znajdują się wymienione wyżej sorbenty, o różnych parametrach, dedykowane dla różnego typu zabrudzeń. Oprócz sorbentów, na ofertę magazynuj.pl składają się niemal wszystkie inne urządzenia i przedmioty stosowane w magazynach – wózki platformowe, wciągniki, kontenery, worki big bag i liczne inne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here