Magazyn to potężna logistyczna koncepcja, dzięki, której możliwe jest zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz zapewnianie ciągłości realizowanych usług. Żeby jednak móc dobrze określić stan magazynu, dbać o jego ciągłe uzupełnianie i zapewnienie sprawnego administrowania towarem, należy odpowiednio i skrupulatnie prowadzić dokumenty magazynowe. O wiele bardziej wydajną formą jest elektroniczne zarządzanie, niż ręczne. Proces ten ułatwiają intuicyjne programy magazynowe jak np. LoMag.

Dokumenty magazynowe to różnego rodzaju dokumentacja, która umożliwia odnotowywanie zarządzania stanami magazynowymi. Służą one do opisania najważniejszych procesów jak przyjęcie, wydanie czy przesunięcie.

Główna koncepcja podziału wszelkich dokumentów magazynowych, osadza się na koncepcji linii i kierunku przepływu towarów. W tym aspekcie można wyróżnić dwa rodzaje dokumentacji magazynowej. Pierwszym są dokumenty o charakterze przychodowym, czyli dotyczące towarów, które do magazynu wpływają. Drugi rodzaj to dokumenty rozchodowe, czyli te, które dotyczą towarów, które magazyn opuszczają.

Wśród tych pierwszych należy wymienić PZ – przyjęcie zewnętrzne, dokument, który dotyczy towarów zakupionych lub nabytych nieodpłatnie, PW – przyjęcie wewnętrzne, które dotyczy towarów przesłanych np. z innego oddziału tej samej firmy. Do dokumentacji rozchodowej zalicza się ZW – zwrot wewnętrzny, są to dokumenty dotyczące towarów zwracanych do nadawcy, oraz MM – przesunięcie magazynowe, wystawiane, kiedy dana jednostka magazynowa przygotowuje wysyłkę dla drugiej jednostki w obrębie tej samej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here